1.9 LUCHTVAART INFORMATIE DIENSTEN

1.9. AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ICAO Annex 15)

 • 1.9.1 Luchtvaartpublicaties
 • 1.9.2 De AIP
 • 1.9.3 AIRAC’s
 • 1.9.4 NOTAMs
 • 1.9.5 SUP's en AIC's
 • 1.9.6 TSN's en AD's
 • Samenvatting 1.9

1.9.1 LUCHTVAARTPUBLICATIES

ICAO geeft in Annex 15 richtlijnen hoe elk land de luchtvaartinlichtingen, die voor het (internationale) luchtverkeer noodzakelijk kan zijn, moet publiceren. In België wordt dit gedaan door skeyes en het DGLV (Directoraat-generaal Luchtvaart). Zij geven de volgende publicaties uit: de AIP, AIRAC's, NOTAMs en AIC's. De Belgium Low Air kaart wordt gepubliceerd door het Nationaal Geografisch Instituut (NGI).

Een zweefvlieger behoort een recente luchtvaartkaart (of een digitale versie) bij zich te hebben van het gebied waar hij vliegt.  

1.9.2 DE AIP (AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION)

Elk ICAO-land behoort een AIP te hebben. De AIP Belgium & Luxembourg is beschikbaar op het internet. Deze publicatie op het web wordt steeds aangepast en bevat alle luchtvaartinlichtingen voor IFR- en VFR-luchtverkeer. Het gaat om aanwijzingen die een permanent karakter hebben.

De AIP is ingedeeld in 3 delen, de parts 1 t/m 3.

 • Part 1 - GEN  (GENeral = algemeen), de nationale regelgeving. Wie is waar verantwoordelijk voor? De AIP bevat een samenvatting van de voorschriften die in de praktijk belangrijk zijn. Het bevat ook tabellen: afkortingen, omrekeningen, uren van zonsopkomst en ondergang, enzovoort
 • Part 2 - En route (ENR) (enroute = onderweg), de regelgeving tijdens het vliegen. de luchtruimclassificatie, procedures vluchtplanning, enzovoort
 • Part 3 - Aerodromes (AD). (aerodrome = vliegveld) de regelgeving en procedures per vliegveld. zoals de aanvliegkaarten, de contactadressen, de landingsbanen (richting, hoogte, lengte, ...), enzovoort.

1.9.3 AIRAC’s (Aeronautical Information Regulation and Control publications)
De AIP wordt maandelijks geamendeerd. Belangrijke permanente amendementen worden bekendgemaakt via de AIRAC AIP amendementen (Aeronautical Information Regulation And Control). Zie: https://ops.skeyes.be/html/belgocontrol_static/eaip/eAIP_Next/html/index-en-GB.html Het gaat om mededelingen van operationele procedures voor het nationale en internationale luchtverkeer die tenminste 28 dagen voor het inwerkingtreden ervan gepubliceerd moeten zijn.

1.9.4 NOTAM's (Notice to Airmen)

NOTAM's zijn niet blijvende regels voor de korte termijn. Een NOTAM bevat een waarschuwing of aanwijzing. Een waarschuwing voor vogels, kapotte vliegveldverlichting, gesloten startbanen en taxibanen, defecte radiofrequenties, enzovoorts. Een aanwijzing welke EB R-, EB D-, TRA-, TSA-gebieden actief zijn.

Een NOTAM kan ook een wijziging zijn in de tekst van de AIP die nog niet in de AIP verwerkt is. Elke zweefvlieger die een overland gaat maken, wordt geacht om de geldende NOTAM's voor die dag voor het gebied waar hij gaat vliegen te kennen. Je vindt ze op het internet. Zie: 

 1. NOTAM's

 

1.9.5 SUP's (Supplements) en AIC's (Aeronautical Information Circulars)

Daarnaast zijn er ook de AIP supplementen. Een AIP supplement kan het volgende bevatten:

 • veranderingen aan de AIP die nog niet in een definitief amendement vervat zijn;
 • zaken van tijdelijke aard, maar die langer dan drie maanden van kracht blijven.

Een lijst van alle van kracht zijnde supplementen bevindt zich in de AIP.

Er zijn ook nog de AIC (Aeronautical Information Circulars) Die kunnen het volgende bevatten:

 • toekomstige veranderingen in de reglementering (lange termijn);
 • uitleg of meldingen over veiligheid, of meldingen van technische, wettelijke of
  administratieve aard.

1.9.6 TSN's en AD's

TSN's

DGLV wil ook preventief en sensibiliserend werken door het verspreiden van getrokken lessen en het promoten van goede praktijken om zo de veiligheid binnen de burgerluchtvaart te verbeteren. Dit doen ze via de publicatie van "Safety Feedback" en "Technical Safety Notes". Je kan deze terugvinden op de website van de AAIU: https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/ongevallen_en_incidenten/veiligheidspublicaties

AD's (Airworthiness Directives) uitgegeven door EASA

Tegenwoordig (sinds 2005) geeft EASA de luchtwaardigheidsaanwijzingen uit in de vorm van AD's (Airworthiness Directives). Je vindt deze AD's op de website van EASA.  In het zoekvenster type je de naam van de fabrikant van bijvoorbeeld het zweefvliegtuig in en dan zie je de AD's voor de type vliegtuigen van die fabrikant.

Samenvatting 1.9 Luchtvaart informatiediensten

skeyes geeft de volgende luchtvaartpublicaties uit:

1.) De AIP, ingedeeld in 3 delen, de parts 1 t/m 3.

 • Part 1 - GEN (general = algemeen), de nationale regelgeving. Wie is waar verantwoordelijk voor?
 • Part 2 - En route (ENR) (enroute = onderweg)
 • Part 3 - Aerodromes (AD). (aerodrome = vliegveld) de regelgeving en procedures per vliegveld. 

2.) AIRAC’s, veranderingen op korte termijn die nog niet in de AIP staan.

3). NOTAM's, regels voor de korte termijn, bevat een waarschuwing of aanwijzing.

4). SUP's en AIC's, hebben betrekking op de vliegveiligheid, gebruik van navigatiehulpmiddelen en/of technische of administratieve zaken.

 • SUP's:
  • veranderingen aan de AIP die nog niet in een definitief amendement vervat zijn;
  • zaken van tijdelijke aard, maar die langer dan drie maanden van kracht blijven.
 • AIC's
  • toekomstige veranderingen in de reglementering (lange termijn);
  • uitleg of meldingen over veiligheid, of meldingen van technische, wettelijke of
   administratieve aard.

EASA geeft AD's (Airworthiness Directives) luchtwaardigheidsaanwijzingen uit.