ICAO-VLIEGPLAN

Voor het vliegen in gecontroleerd luchtruim of bij het overschrijden van de landsgrenzen is volgens de richtlijnen van ICAO een vliegplan verplicht.

Men onderscheidt 3 types van vluchtplannen:

 • Een volledig vluchtplan vóór vertrek
 • Een volledig vluchtplan tijdens de vlucht (AFIL)
 • Een verkort vluchtplan

Ingeval van grensoverschrijding moet dit ingediend worden als volledig vluchtplan vóór de vlucht, bij het gebruik van gecontroleerd luchtruim in het binnenland kan dit onder de vorm van een verkort vluchtplan tijdens de vlucht (oproepen..).

Zweefvliegers vliegen meestal in ongecontroleerd luchtruim, maar zeker vanuit België zijn de grenzen snel overschreden. In dat geval moet je op de hoogte zijn van de luchtvaartreglementering van het land dat je overvliegt.

Verschillende landen verspreiden een beknopte gids met de plaatselijke reglementen. Als je overland vliegt, kan je best zo’n een gids kopen of downloaden.

Nederland: www.ais-netherlands.nl

Frankrijk: www.sia.aviation-civile.gouv.fr

Duitsland: www.dfs-ais.de

27.png28.png

 

België en Duitsland hebben de verplichting tot het indienen van een vluchtplan voor grensoverschrijdende vluchten naar en van landen binnen de Schengen-zone afgeschaft, voor wat betreft het gedeelte van de vluchten boven hun FIR.

 Nederland en Frankrijk vereisen het indienen van een ICAO vluchtplan bij het overschrijden van de grenzen (zowel van binnenuit als van buitenaf). In de praktijk wordt het niet-indienen door zweefvliegers getolereerd.

Motorzwevers moeten zoals andere general aviation toestellen een vliegplan indienen bij internationale vluchten. Voor vliegen in gecontroleerd luchtruim kan eveneens een verkort vluchtplan volstaan.

 

Het indienen van vliegplan:

 • Dient te gebeuren minstens 60 minuten voor de vlucht, maar niet meer dan 120 uur (5 dagen) vóór de vlucht,
 • Je kunt een vliegplan op je computer invullen en vervolgens (vanuit België)
  • faxen naar (EBBR ARO) 02 206 25 39
  • Eventueel kun je het FPL doorbellen: (EBBR ARO) 02 206 25 40 of 41
 1. Zie AIP ENR 1.10 – 1.3.4.2

 2. Ga naar : vliegplan.pdf

28.jpg

 • Je kunt ook een formulier op interrnet invullen. Daarvoor ga je naar  https://ops.skeyes.be/web/guest
  Om deze dienst te kunnen gebruiken dien je wel geregistreerd te zijn. Dit is gratis en gebeurt vrijwel ogenblikkelijk.
 • Voor de te gebruiken afkortingen en letters, dit is heel goed uitgelegd in de AIP ENR 1.10 - 1.4

Wanneer een vertraging optreedt van meer dan 60 minuten EOBT (Estimated Off-Block Time = wanneer het toestel van zijn standplaats beweegt om te vertrekken) moet het vliegplan gewijzigd worden of opnieuw worden ingediend.  

 

Afsluiten vliegplan

Een vliegplan moet zo snel mogelijk na de vlucht worden afgesloten. Land je op een veld zonder verkeersleiding dan moet het vliegplan telefonisch bij de dichtstbijzijnde luchtverkeersdienst worden afgesloten – voor België bel je naar het Brussels FIC 02 206 27 25 of Brussels ACC 02 206 27 22.

Ook indien de vlucht door bvb. weersomstandigheden dient gewijzigd te worden, dient het na de vlucht afgesloten te worden. Wijziging van intenties dienen natuurlijk aan het FIC of ATC per radio gemeld te worden.

In het vliegplan staan tijden vermeld waarop de piloot denkt aan te komen boven een bepaald navigatiepunt of op een luchthaven. Wanneer een vliegtuig zich niet tijdig heeft gemeld, dan zal de luchtverkeersleiding een zoekactie opstarten (search and rescue). 

 

Gebruik van collectief vluchtplan
Bij wedstrijden is het gebruikelijk een collectief vluchtplan in te dienen voor alle zweefvliegtuigen die dezelfde opdracht moeten vliegen. Ook dit is niet onoverkomelijk. De wedstrijdleiding kan dan instaan zowel voor het indienen als voor het afsluiten van het vluchtplan. Elke zwever neemt dan een kopie mee in vlucht.
Model hieronder:

 29.jpg

 

Indienen van een verkort vluchtplan over de radio
Zolang men zich in ongecontroleerd luchtruim bevindt, kan men zijn aanwezigheid melden middels

 • Hetzij transponder code 7000
 • Hetzij Brussels Info (ATS) op te roepen op 126.900 en transponder code 2000 of een andere code indien zo gevraagd door ATS.

Wenst men gecontroleerd binnen te vliegen dient men de desbetreffende ATC voldoende op voorhand (minstens 10 min) op te roepen en geeft men minimaal door

 • Call sign
 • Type luchtvaarttuig (“Glider”)
 • Punt van binnenvliegen van de zone
 • Punt van buitenvliegen uit de zone